Volby do Evropského parlamentu se blíží - konat se budou v pátek 24. května 2019 od 14 hod. do 22 hod. a v sobotu 25. května 2019 od 8 hod. do 14 hod. V souvislosti s blížícími se volbami dává kolínská radnice na vědomí, že se jí nepodařilo domluvit smlouvu se spol. Zemědělské zásobování a nákup v Kolíně, a.s. (ZZN Polabí Kolín V), kde byl volební okrsek č. 4 doposud umístěn a tímto sděluje voličům části Kolína V, že dochází ke změně sídla volební místnosti. „Nahradili jsme ho novým místem, a to v SOŠ stavební a SOU stavební v Kolíně. Vchod bude z Klicperovy ulice,“ uvedla tajemnice radnice Dagmar Soukupová. Další podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách města.