Úderem dnešní půlnoci skončí stanovená uzavírka mostu nad železniční tratí u Nové Vsi, která je v platnosti již od 7. dubna letošního roku. Objízdná trasa pro nákladní dopravu je vedena přes obce Velký Osek a Kolín, kde výrazným způsobem komplikuje dopravní situaci. Proti původnímu rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, které stanovilo objížďku v současné podobě až do konce roku 2016, se město Kolín krátce po zahájení uzavírky odvolalo. Ministerstvo dopravy ČR nakonec dalo městu Kolín za pravdu s tím, že krajský úřad porušil zásadu rovnosti všech účastníků, rozhodnutí zrušil a vrátil k původnímu projednání. "Věříme, že i díky tlaku, který jsme vyvinuli - a přispěla i obec Velký Osek - se termín objížďky podařilo zkrátit aspoň o jeden měsíc," uvedl kolínský místostarosta Tomáš Růžička. Od čtvrtka 1. prosince by se tak dopravní situace v Kolíně a Velkém Oseku měla začít uklidňovat a vracet do původního rytmu.