Centrální hřiště v ulici Rimavské Soboty je už plně v provozu, zatím však bez kuličkového hřiště. Kuličková dráha byla v loni na podzim - zhruba po měsíčním provozu - předmětem reklamačního řízení. Nedostatky na své náklady odstranila zhotovitelská firma PARECO s.r.o. „Čekali jsme zejména na příhodné počasí, protože technologie, která se tam nanášela, musela splňovat určité teplotní požadavky a ty nevyhovovaly. V tuto chvíli už je vše v pořádku,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková. Děti budou na dráhu moci zavítat ve chvíli, kdy kolem kuličkového hřiště vyroste tráva. „Okolní písek byl absolutně nevhodný - zanášel se do tartanu. Doufám, že nám tráva brzy vzroste do takové podoby, abychom tam mohli dětičky zase pustit,“ dodala místostarostka.