Dle údajů z Českého statistického úřadu je celkový přírůstek obyvatel v Kolíně za minulý rok dán číslem 335, v roce 2017 tomu bylo 232 a před třemi lety 128 obyvatel. Předpoklad do dalších let je obdobný. Informativní zpráva pro Radu města Kolína podává sdělení o naplněnosti mateřských i základních škol. Jsou kapacity kolínských škol vzhledem k přírůstku obyvatel dostačující? „Dle demografických údajů v rámci nově narozených a jedno, dvou a tříletých dětí by se stejná situace měla opakovat i v příštích letech. Neříkám, že máme dostatečné rezervy, ale zvládneme to. Mateřské školy jsou už hodně naplněné, nicméně máme pokryto, všichni tříletí se vejdou. U základních škol je to podobné - také jsou dost naplněné, ale všichni žáci se vejdou, takže by to určitě nemělo dopadnout tak, že bychom potřebovali novou školu. Jsme čtvrtým největším městem ve Středočeském kraji, a vzhledem k tomu, že v Příbrami nárůst obyvatel víceméně stagnuje, tak pokud to půjde tímhle tempem dál, budeme za zhruba pět let třetím největším městem ve Středočeským kraji. Ale to není náš cíl, rozhodně,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Město zvýšilo kapacitu školek například výstavbou nového pavilonu MŠ Chelčického a nyní má hotovou studii na přestavbu domu a rozšíření kapacity MŠ Štítného, kde jsou jesle. „Ze studie vyplývá, že to bude velmi finančně náročné, takže na tom budeme pracovat dál a hledat nějaký vhodný dotační titul,“ doplnil místostarosta.