Rada města schválila žádosti o dotace podané pro letošní rok na základě Programu na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína pro SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) a doporučila je dále ke schválení Zastupitelstvu města Kolína, které zasedne v pondělí 27. května. Jedná se o podporu čtyř subjektů – Sboru dobrovolných hasičů Štítary, Okresního sdružení hasičů Kolín, Sboru dobrovolných hasičů Sendražice a Sboru dobrovolných hasičů Zibohlavy. Celková finanční podpora z pokladny města činí 360 700 Kč pro všechny čtyři útvary. Dotace ve výši 44 290 Kč nebyla poskytnuta Sboru dobrovolných hasičů v Býchorech. „Jen pro zajímavost – SDH Štítary žádají podporu na provoz hasičské zbrojnice, provoz a akce kroužku Štítaráčci, nákup vybavení a výstroje, opravu techniky, nákup pohonných hmot, provozních kapalin a drobného materiálu na opravu, OSH Kolín zase na výjezdní zasedání výkonného výboru, setkání seniorů okresu Kolín, okresní kolo hry Plamen, soutěž v požárním útoku Pohár starostky a na závody požární všestrannosti, SDH Sendražice na opravy a revize požární techniky, nástřikové terče pro požární sport, dovybavení hasičské zbrojnice, zřízení krizového štábu, hasičské závody a náhradní díly pro stroje a nářadí a poslední SDH Zibohlavy by peníze chtěli použít na letní soustředění mladších žáků, materiální, technické a provozní zabezpečení družstva můžu na soutěže v požárním sportu a mezinárodní soutěže a na nákup videoprojektorů pro školicí a prezentační účely v rámci SDH Zibohlavy,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar.