Minulý týden se objevila na pultech kolínských knihkupectví monografie Josefa Vávry Dějiny královského města Kolína nad Labem 2. Tento druhý díl dějin našeho města od roku 1618 do 1888 vydalo nakladatelství Argo reprintem po 100 letech. Jedná se přitom o nenahraditelný pramen vypovídající o třicetileté válce, ale i poměrech ve městě či jeho ulicích. Kniha je doprovázena litografiemi, rytinami a dalšími reprodukcemi. Při doporučené ceně 289 Kč se téměř pětistránková publikace neobešla bez podpory města Kolína a spolupráce Státního oblastního archivu v Praze a Státního okresního archivu Kolín. "Prvního znovu vydaného dílu loni se prodalo jen u nás v Kolíně asi 600 kusů, v celé republice ví jak 1.700, " uvedl kolínský knihkupec Petr Král. Knihu je možné si objednati po internetu na stránkách www.kosmas.cz. červ