Kolínské Občanské sdružení Prostor zpracovává projekt na výstavbu mateřské školy Kolárka na Kollárově náměstí. "S městem jsme se dohodli na zapůjčení projektové dokumentace, kterou bychom v případě úspěchu zakoupili. V současnosti začínáme vyjednávat s TPCA, Nemocnicí Kolín a okolními obcemi o podpoře školky, která by byla skladbou svých služeb a provozní dobou profilovaná jako školka pro lékaře, pracovníky TPCA a lidi z příměstských obcí, kteří dojíždějí za prací do Prahy a potřebují mít děti v kolínské školce. Nemám sebemenší obavu, že by školka zela prázdnotou, naopak," uvedl šéf sdružení Petr Steklý.

Město Kolín se pravděpodobně na financování stavby školky podílet nebude, což potvrzuje místostarosta Jan Pospíšil. "Nedostatek míst ve školkách by vznikl pouze za předpokladu, že by se město rozhodlo do těchto zařízení umisťovat děti z přilehlých obcí. Kromě toho máme nevyužité kapacity, které jsme schopni zprovoznit při minimálních nákladech. Dále máme zpracovanou studii, ze které vyplývá, že od roku 2013 bude docházet k úbytku dětí v mateřských školách. Předpoklad pana Steklého je, že školka u Kolárky bude v provozu od podzimu 2012. V této chvíli (a to je pouze můj názor) by podpora tohoto projektu byla pouze konkurencí do budoucna. V připravovaném rozpočtu město nepočítá s účastí na tomto projektu," vysvětluje Jan Pospíšil.

Vyšší příliv dětí v předškolním věku má případně vyřešit hlavně školka v Masarykově ulici, kde prý jsou rezervy pro zvýšení její kapacity asi o 12 míst. Kromě městských zařízení, jichž je osm, v Kolíně fungují soukromé školky Klubíčko nebo zařízení v Dívčí katolické škole. meč