Město Kolín vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele stavební zakázky pro nástavbu odborných učeben v Základní škole Mnichovická. Jedná se o poslední zakázku ze tří velkých projektů. Výběrová řízení na zhotovitele půdní vestavby v Základní škole Kmochova a na přístavbu nového pavilonu se čtyřmi odbornými učebnami mezi Základní školou Bezručova a ZŠ Masarykova už běží. „Všechna tři velká výběrová řízení máme tedy vyhlášena – včetně projektu pro ZŠ Mnichovickou, kde se ještě řešila statika a tím se projekt mírně opozdil. Celkově se jedná o investici asi za 60 milionů korun, z čehož 90% na stavební část tvoří dotace z Ministerstva pro místní rozvoj,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Projekty splňují princip bezbariérovosti a budoucí stavební práce by neměly nijak výrazně narušit provoz škol. Částečná omezení budou řešena individuálně s řediteli škol.