Oblastní nemocnice Kolín (ONK) zahájila kurz „Už vím, jak zachránit život“. Projekt je realizován s finanční podporou TPCA. Kurz je zaměřen, dle informací ONK, na výuku základní a pokročilé kardiopulmonální resuscitace (KPR) dětí. V základním úrovni je určen pro pedagogické pracovníky, trenéry sportovních oddílů, členy komunitních spolků, organizací nebo jakéhokoliv sdružení, které pracuje s dětmi od narození do 19 let a ve verzi pokročilých pro lékaře a další zdravotnické pracovníky pracující s dětmi. „Chceme tento projekt maximálně podpořit a mediálně ho prezentovat. Kurzu se zúčastní i někteří pracovníci městského úřadu. Cena se pohybuje v rozmezí 200 – 400 Kč na osobu při plné obsazenosti, podle vybrané úrovně. Garanty projektu jsou primář MUDr. René Hrdlička, PhD., přednosta Dětského oddělení, MUDr. José Mauricio Dizon, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení a lékař Záchranné zdravotnické služby,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt. Bližší informace, včetně propagačního videa, jsou uvedeny na stránkách nemocnice. Leták ke stažení je k dispozici zde.