Zastupitelstvo města Kolína schválilo páté rozpočtové opatření pro letošní rok, do příjmové stránky se promítl např. prodej pozemků v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry, do výdajové pak rekonstrukce střechy a krovů Žerotínského paláce, tak, aby se pokryly náklady na letošní etapu oprav. „Prodejem pozemku parc. č. 637/90 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru "F" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry do vlastnictví společnosti SANKO GOSEI Czech, s.r.o. přibude do městské kasy přibližně 27 300 000 Kč, přičemž ještě máme žádost o prodej pozemku o rozloze cca 2,5 ha panu Vavruškovi, a to za částku přes 12 300 000 Kč, což se bude řešit až v příštím rozpočtovém opatření. Na výdajové i příjmové stránce se pohyboval finanční dar ve výši 1 600 000 Kč od společnosti Billa, spol. s.r.o. na realizaci naučné stezky v Borkách, spolu s venkovní učebnou a výstavbou altánu vedle psího útulku,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Schvalování dalšího rozpočtového opatření má město v plánu následující měsíc. Tvorba naučné stezky se již započala a potrvá do konce ledna. Město by zakázku rádo stihlo ještě do konce letošního roku. První etapa oprav střechy a krovů Žerotínského paláce bude dokončena v závěru roku 2019. „Krovy, které jsou směrem k trati, jsou ve špatném stavu – o tom jsme věděli a samozřejmě se vyměňovat budou, nicméně přibližně dvě třetiny krovů jsou v lepším stavu, než se předpokládalo, takže to vypadá, že se nebudou muset měnit, což je dobrá zpráva,“ dodal starosta.