Rada města Kolína přijala návrh na schválení zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Kanalizace Kolín – Zibohlavy". Zibohlavy jsou jedinou příměstskou částí, kde ještě kanalizace vybudována není. Předpokládaná cena na její výstavbu včetně přivaděče činí, dle projektové dokumentace, okolo 28 milionů (bez DPH). Město však doufá, že se podaří zakázku vysoutěžit i levněji. „Zatím máme přislíbeno dotaci osm milionů korun z Ministerstva zemědělství. Nicméně ještě výhodnější dotace okolo 12 – 13 milionů korun by pro nás mohla být z Operačního programu životního prostředí, takže tam také požádáme a uvidíme. Pokud vše půjde dobře, tak by se s realizací mohlo začít v druhé polovině roku,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Stavební práce by pak měly trvat přibližně 65 týdnů. Kanalizace ze Zibohlav splašky požene přes přivaděč do obce Radovesnice, poté postoupí přes radovesnický řad a přivaděč do Štítar, kde se napojí na přečerpávací stanici a odtud finálně zamíří do čistírny odpadních vod.