Nejprve však musel tříčlenný výbor vyřadit 3 díla, která nesplnila všechna kritéria, veřejně vyhlášená v září minulého roku v atriu stavební školy. "Vadou podaného návrhu na vyčištění Ztracené uličky a kované brány na zámecké nádvoří byla absence standardního stavebního povolení. Výbor ale jednohlasně ocenil, že kolektivní navrhovatelé tato vydařená díla navrhli. Podle starosty Jiřího Buřiče by si tyto návrhy zasloužily zvláštní kategorii, aby byl příkladný přínos městské zástavbě jejími realizátory odpovídajícím způsobem oceněn. Naproti tomu vadou návrhu opravy střechy ´Západky´ bylo, že nebyla dokončena v hodnotícím roce," vysvětlil gremiální tajemník Aleš Zahajský.

Do kategorie dopravních staveb byly zařazeny světelná křižovatka ulic Ovčárecká/Okružní, rekonstrukce železničního koridoru, elektrická síť ulice Hnykova, železniční most na Hluboký Důl a nadchod s rondelem přes koleje u zastávky.
V kategorii pozemních staveb si to o titul rozdají Centrum preventivní zdravotní péče TPCA, rekonstrukce prodejny činžovního domu U Škramovských, hřiště Mateřské školy Kmochova, zateplení Základní školy Lipanská, Oční klinika na křižovatce Jaselská/Legerova, oprava domu čp. 126 v ulici Na Hradbách, Centrální dětské hřiště v ul. Rimavské Soboty, oprava zimního stadionu a bytový dům Pierot na Jiráskově náměstí.

Takto celkem 14 nominovaných staveb bude "předhozeno" porotcům stavebního výboru, který bude sestávat z odborných pedagogů stavební školy jmenovaných ředitelstvím školy v čele s Jindřichem Synkem, představitelů spolkové a městské obce a zástupců laické i odborné veřejnosti. Počet členů výboru je omezen kapacitou zasedací síně a o jeho definitivním složení rozhodne výbor Měšťanského spolku sestávající ze zástupců městských částí Kolína a to na základě pověření gremiálního prezidenta Pavla Koláře. meč

Dům U Škramovských v Pražské ulici, kde se nachází navržená prodejna. Foto - Vladimír Sládek