Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kolíně, každoročně pořádá volnočasové zájezdy pro seniory. V druhé polovině roku 2019 navštívili například Botanicus v Ostré, zámek a pivovar Dětenice, Polsko či Vánoce na Veselém Kopci a pro rok 2020 má město v plánu další. „Letos na jaře uskutečníme čtyři zájezdy, poprvé společně s jednou městskou organizací - městskou policií. Nejedná se jen o to seniory aktivně vyvézt, ale podporujeme aktivní setkávání lidí,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt, pod jehož záštitou se akce koná. Další možností, kde se mohou senioři potkat a popovídat si u šálku kávy, jsou například senior kluby.