Na letošní rok je naplánována rekonstrukce historické kašny na karlově náměstí. Opravy se mají týkat pouze kašny jako takové, ale pokud to okolnosti budou vyžadovat, budou opraveny i lemující zídky. "Kašna už není v ideálním stavu a my se to pokusíme propojit i s vylepšením technologie, která byla mnohokrát závadová. Takže kašna jako celek, ať už ze stavebně historického hlediska, tak z hlediska technologického by po letošním roce měla být už v pořádku," uvedl starosta Vít Rakušan. Restaurování kašny bude z větší části financováno z dotačních prostředků, které město získalo od Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací.