Cyklostezka podél Havlíčkovy ulice je prozatím ve fází projekčních prací, to ovšem neznamená, že by město zahálelo. K dalšímu kroku vpřed totiž chybí ještě vypořádání asi třiceti pozemků, kterých není vlastníkem. „Cyklostezku chceme vybudovat, snažíme se o to, ale je to prostě na dlouhé lokte. Cyklostezka vede přes obrovské množství cizích pozemků. Bylo jich okolo stovky, a přibližně sedmdesát se už podařilo vyřešit. Až se vypořádají pozemky, tak následně budeme hledat vhodný dotační titul,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Městu se nabízí podat žádost o příspěvek například do Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), který přeje zejména dlouhým trasám. Zmíněná cyklostezka by měla propojovat úsek od cyklověže na nádraží se Štáralkou.