Od 1. prosince rozšíří odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně úřední hodiny pro veřejnost i na úterý. Odbor bude tedy od toho dne otevřen 4 dny v týdnu mimo pátek: V pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin. Důvodem opatření je nutnost vyměnit ještě cca 3 tisíce řidičských průkazů vydaných před od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. Řidiči žádající o výměnu by si měli uvědomit, že nový řidičský průkaz jim bude vydán 3 týdny od podání žádosti. Kdo si tedy nedojde vyměnit řidičský průkaz včas, může se mu stát, že bude dočasně od nového roku pouhým spolujezdcem. Jestliže řidič nedodrží nejzazší termín stanovené lhůty pro výměnu, pozbude stávající řidičský průkaz platnost. Po uplynutí stanovené lhůty pro výměnu však tyto neplatné doklady neopravňují k řízení motorových vozidel. Řídí-li osoba motorové vozidlo na základě řidičského průkazu, který pozbyl platnost, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu od 1.500 do 2.500 korun. K vydání řidičského průkazu je nutné donést platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a průkazovou fotografii o rozměrech 3,5x4,5 centimetru. "Žádost o vydání ŘP" s dotyčným vyplní příslušný pracovník přímo na odboru dopravy. Výměna do konce roku probíhá zdarma, o výměnu lze samozřejmě požádat i po 31. prosinci 2010, ale už bude zpoplatněna částkou 50 korun. meč