Kolínem proběhlo několik zpráv, že po městě se opět pohybují podivná individua ohrožující ženy, možná i děti. Problém je, že tyto zprávy jsou neurčité natolik, že nyní policisté těžko mohou případné pachatele nalézt. Údajný úchylný spoluobčan a pedofil (možná v jedné osobě) se údajně vyskytl například na sídlišti. "Zmíněný první případ byl oznámen. Nic však nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o úchyla či pedofila. Slečna uvedla, že pouze viděla muže v černém oblečení, který před ní utekl. Na tuto nepromluvil, ani se nepokusil o kontakt. My celou věc nepodceňujeme a zmíněné místo monitorujeme. Pokud mají informace jiné ženy, prosím ozvěte se policii, ať můžeme v této věci činit další kroky dle zákona," uvedla tisková mluvčí kolínských policistů Martina Fejfarová. červ