Rada města Kolína schválila cenu za nakládání s komunálním odpadem na správním území města Kolína na rok 2011 ve výši 498 Kč na osobu a rok. Poplatek je nutné uhradit do konce února v novém zákaznickém centru AVE Kolín v Zámecké ulici. Dosud stál odvoz a likvidace komunálního odpadu 492 Kč na osobu a rok. meč

Zákaznické centrum AVE Kolín. Foto - Vladimír Sládek