Vedení města Kolína usiluje o deregulaci nájemného v bytech TPCA, neboť výše nájemného jednotlivých bytů je dlouhodobě pod tržní cenou. Díky tomu není z čeho šetřit například do fondu oprav. Příčinou stagnace ceny je nařízení vlády, které městu umožňuje nájemné zvyšovat pouze o inflaci. Zástupci vedení města tak iniciovali schůzi se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj (dále MMR), aby nad tématem diskutovali. Jednání proběhlo za účasti ředitele Odboru politiky bydlení MMR, ředitelky ze Státního fondu rozvoje bydlení a právní zástupkyně z MMR. „Říkali, že je to pro ně nestandardní situace, kterou nevědí jak řešit, neboť ono Nařízení vlády platilo dva roky, pak bylo zrušeno a vlastně dneska už není. Nicméně z doby, kdy platilo, vyšly všechny dotační smlouvy i smlouvy se Státním rozvojem bydlení, z nichž vyšly podmínky 20 let neprodávat byty a 20 let nemoci regulovat nájem. Slíbili ale, že to prověří s Legislativní radou vlády ČR a podniknou kroky ke vzniku nového nařízení vlády,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Podklady by měly být vládě předloženy v prvním kvartálu roku 2020.