Rada města Kolína schválila zahájení výběrového řízení na výstavbu nové sportovní haly v Borkách, a to včetně venkovních úprav, které zahrnují například rozšíření příjezdové komunikace v ulici Brankovické, vytvoření až osmdesáti parkovacích míst či výsadbu zeleně. „Zakázka je vyhlášená, nicméně vzhledem k náročnosti a výši investice je lhůta na podání nabídek 45 dní, to znamená do 6. září. Poté je hned otevřeme a uvidíme, kdo se nám přihlásil,“ uvedl starosta města Michael Kašpar. Samotná stavba je rozdělena na čtyři etapy, přičemž porušení smluvních podmínek v jednotlivých etapách s sebou přináší i smluvní sankce. Kompletní harmonogram prací vychází na 69 týdnů od předání staveniště. „Základním konceptem je jednopodlažní stavba. Využití je asi nejzásadněji mířeno pro sporty, které se hrají na velkých hřištích o rozměrech 40 x 25 metrů, jako jsou házená nebo florbal. Součástí je samozřejmě i veškeré sociální zařízení, šatny pro sportovce, prostor pro občerstvení, klubovna pro sportovce, místnost pro rozhodčí, pro případné masáže, horolezecké stěny atd.,“ doplnil starosta.