První setkání "u kulatého stolu" proběhlo na radnici v pondělí 11. února a předmětem jednání byl rozvoj sportovní infrastruktury v Kolíně. Sešli se zde zástupci všech politických stran a uskupení, které kandidovaly v kolínských komunitních volbách v roce 2018, vyjma uskupení „Zvíře není věc“. Dle nedávného zhodnocení, jak uvedl starosta Vít Rakušan, setkání bylo vesměs příjemné, i když vzhledem k vysokému počtu zúčastněných místy nepřehledné a tak bude v budoucnu potřeba jeho formát ještě upravit. „Nepřehledné to bylo i proto, že informační báze všech zúčastněných byla logicky velmi rozdílná – někteří měli o projektech lepší povědomí a pro některé bylo všechno nové. Musím však říct, že atmosféra byla v zásadě mnohem pracovnější a klidnější, než bývá na zasedání zastupitelstva. Na požádání jsme písemně doplnili informace ke sportovní hale v Borkách a ze zasedání jsme zaslali zápis. Pan místostarosta Kašpar bude ještě pořádat druhé kolo - sezení už jen s užším okruhem lidí, aby se zodpověděly ještě nějaké otázky, které tam padly. Finálně bychom chtěli dojít k tomu, že bychom si řekli harmonogram největších investic do sportovní infrastruktury v Kolíně, které by měly v příštích deseti až patnácti letech přijít - bez ohledu na fakt, kdo bude na radnici sedět. Nikdo nezpochybňoval projekt už běžící, a to v současnosti začínající investici do sportovní haly v Borkách,“ doplnil starosta.