Město Kolín připravuje další architektonicko-výtvarnou soutěž. Výherní dílo by mělo být postaveno na vršku či v okolí kopce Na Vinici. „Tentokrát jsme zvolili jiný koncept. Doposud byla výtvarná díla umístěna ve veřejném prostranství na dobu na určitou, zde by však měla vzniknout umělecká tvorba trvalého charakteru. Možnosti jsou různorodé, nicméně dílo musí korespondovat s místem realizace a jeho historií. Kolínská farnost zde pořádá např. křížové cesty či výpravy, tak to může být směřováno i do duchovní roviny,“ uvedla za Oddělení marketingu a cestovního ruchu redaktorka kolínského Zpravodaje Hana Morová. K vyhlášení samotné soutěže dojde letos na podzim a výherní dílo bychom mohli znát koncem roku 2019. Do poroty zasednou - Ing. arch. Vojtěch Kolář, Ing. Štěpán Špoula, Mgr. Markéta Žáčková, Ing. arch. Vojtěch Ertl, Mgr. Pavel Rajdl, Ing. arch. MgA. David Mateásko a první místostarostka města Kolína Mgr. Iveta Mikšíková.