Jen co byly díky vodorovnému značení z velké části odstraněny potíže s parkováním aut ve vyhrazeném prostoru pro zastávky MHD, objevily se nešvary nové, a to parkování aut na chodnících, v ústí křižovatek nebo před bezbariérovými sjezdy. Auty osázené komunikace se tak stávají pro chodce nepřehlednými, nebezpečnými a pro rodiče s kočárky či osobami na invalidním vozíku těžce zvladatelnými. Přitom zákon o silničním provozu pravidla pro parkování jasně vymezuje - řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní. „My jsme to už městskou policií řešili, pan ředitel sliboval, že se na to zaměří,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Vedení města Kolína rovněž hledá možnosti, jak navýšit kapacitu parkovacích míst v sídlištích, kterých se to nejvíce týká. Nedávno se například vystavěly nové parkovací prostory v ulici Březinova. V letošním roce se chystá celková rekonstrukce ulice Klenovecká, kde se na parkovací místa rovněž pamatuje.