Na dvoudenní odbornou stáž u hasičského sboru chemického parku Chemelot nedaleko Maastrichtu vyrazili koncem září hasiči ze Hasičského záchranného sboru Kolín a podnikoví hasiči z Draslovky. Během prvního dne si prohlédli kritická místa výrobních technologií, které jsou používány v chemickém a rafinérském průmyslu při zpracování nebezpečných látek. V rámci workshopu byl proveden rozbor řešení možných událostí a vzájemná výměna zkušeností. Poté se hasiči přesunuli na výcvikový manažer. „Ve skupinách složených vždy z příslušníků jednotky Chemelot, HZSP Draslovka Kolín a HZS Středočeského kraje nacvičovali hašení hořlavých kapalin z porušené nádrže za použití kombinace hasiva voda-prášek a dále bezpečné uzavření armatur při použití ochranných proudů,“ uvedl v tiskové zprávě plk. Mgr. Bc Dalibor Zeman, ředitel Územního odboru Kolín HZS Středočeského kraje.

„Druhý den začal na stanici chemelotské jednotky prohlídkou nové techniky a technických prostředků využívaných k výše zmíněným zásahům. Čeští hasiči se zároveň zúčastnili jako pozorovatelé odborného přezkoušení nováčků v provádění vzájemné dekontaminace a dodržení správného postupu vysvlékání se z protichemických obleků. V odpoledních hodinách se všechny jednotky přesunuly zpět do tréninkového centra, kde postupně plnily opět ve vzájemně složených skupinách jednotlivé situace,“ doplnil ředitel.

Dále hasiči absolvovali noční nácvik hašení, při kterém museli splnit: 1) bezpečné přiblížení k ohniskům požáru za použití ochranných vodních clon, 2) ochlazování bezprostředně ohrožených nádrží s hořlavými kapalinami nacházejících se nad ohniskem požáru a 3) samotné uhašení ohnisek požáru za použití kombinace hasiva voda-prášek. Mimo to ještě procvičili vyhledání zraněné osoby, která zůstala v objektu laboratoře, kde unikla chemikálie. Hasiči v protichemických oblecích museli osobu vynést a zároveň také zmapovat prostor havárie, aby mohli předat informace skupině, která bude provádět likvidaci uniklé látky.

„Dvoudenní stáž měla opět velký význam pro zdokonalení a nacvičení postupů při zdolávání mimořádných událostí v chemickém a rafinérském průmyslu. Hasiči územního odboru Kolín si váží spolupráce se zahraničními kolegy a pozvání na stáž, kterou mohli absolvovat i díky dlouholeté spolupráci s HZS podniku Draslovka Kolín a.s.,“ uzavřel Dalibor Zeman.