Rada města vyhlásila výběrové řízení na rekonstrukci čerpací stanice ve Štítarech, předpokládaná cena činí 2,5 milionu korun bez DPH. Dle informací o veřejné zakázce stavba zahrnuje rekonstrukci části gravitační kanalizace, odlehčovací komory k odvedení splaškových vod a rekonstrukci technologie čerpací stanice. Na čerpací stanici by se měla do budoucna napojit radovesnická a zibohlavská kanalizace, proto je navýšení její kapacity nezbytné. „Nedávno jsme schůzku s paní starostkou Radovesnic, takže máme informaci, že již vysoutěžili firmu na výstavbu celé nové kanalizace, na kterou mají přiznanou dotaci. Pokud všechno dobře dopadne, tak na podzim začnou s její realizací,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Město Kolín rovněž plánuje vybudování kanalizace pro zibohlavské obyvatele, která se bude následně připojovat přes přivaděč do Radovesnic a z Radovesnic pak dále přes štítarskou čerpací stanici do Kolína. „My jsme na zibohlavskou kanalizaci už dotaci získali, ale ještě se nám objevil velmi zajímavý titul, který by nám mohl přinést ještě několik milionů korun navíc z Operačního programu Životního prostředí, o něj budeme usilovat. Nemůžeme ale čerpat z obou dotací. Rozhodneme se pro tu, která pro nás bude výhodnější,“ doplnil starosta. Navýšení kapacity čerpací stanice ve Štítarech proběhne do konce letošního roku.