Otevírání vánočních přání, které kolínští občané vhodili do schránky pod vánočním stromem na Karlově náměstí, se za účasti starosty Michaela Kašpara, místostarostů Ivety Mikšíkové a Michala Najbrta a tajemnice úřadu Dagmar Soukupové uskutečnilo na radnici v pátek 10. ledna. Vzkazů se na stole v kanceláří starosty objevilo celkem cca 130. Nejfrenkventovanější přání, které se objevilo celkem sedmkrát, se týkalo požadavku na přechod pro chodce v Riefrově ulici proti restauraci Letná. Šestkrát se objevila žádost na lepší ozvučení smuteční síně na kolínském centrálním hřbitově a pětkrát lidé projevili přání, aby na staniční budovu u vlakového nádraží byly navráceny hodiny. Schránka mj. jiné obsahovala rovněž 57 Kč v dobných mincích, dle vyjádření tajemnice úřadu Dagmar Soukupové bude uvedená částka samozřejmě řádně zaúčtována.