Společný projekt Města Kolína a Římskokatolické církve v Kolíně na vybudování akumulační jímky dešťové vody je uveden do praxe - na zelených parkánech za chrámem sv. Bartoloměje byla instalována nádrž o objemu přibližně 24 m3. „Původně měly být instalovány dvě menší a kulaté, ale nastal problém, jak je na místo dostat. Nakonec se dělala jen jedna a lepila se na místě,“ uvedl farář Ján Halama.

Většina nákladů na realizaci je hrazena z dotačního programu Ministerstva životního prostředí ČR, zbytek tvoří spoluúčast. „O pokrytí spoluúčasti jsme požádali město, které bude parkán provozovat – zalévání dešťovou vodou přinese výraznou úsporu. Mělo by o tom rozhodnout na zasedání Zastupitelstva Města Kolína koncem května,“ doplnil Ján Halama.

Praktický systém zalévání si pochvaluje na svém facebookovém profilu i starosta Michael Kašpar: „Dešťová voda z chrámu neskončí v kanále, ale bude svedena na parkány a využita k zalévání trávníku, bylinkové zahrady, stromů a keřů. Velký dík patří Římskokatolické farnosti Kolín a panu faráři Jánu Halamovi.“