Odbor životního prostředí v Kolíně připravil kompletní aktualizaci a renovaci naučné stezky v Borkách. Předpokládaná cena projektu činí 1 600 000 Kč. V současné době je v lese instalováno jedenáct naučných tabulí, ty by se však měly do budoucna nejen doplnit o nové informace, případně QR kód, ale i o další naučně - zábavné interaktivní cedule, a to zejména pro děti. „Jedná se o prvky různých puzzle, zvuky stromů, otočné poznávání ptáků, tabulky s posuvníkem, prostě takové věci, které si myslím, že se lidem za prvé líbí a za druhé jsou docela zajímavé – poznej hmyz, faunu v oblasti lužních lesů a borků, biotop rybníka, atd. Témata jsou vytipována pro celkem patnáct zastavení,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Naučná stezka by měla vést až k psímu útulku, kde se rovněž plánuje vybudování odpočinkového altánu a výsadba nových stromů. „Hovořili jsme s ředitelkou psího útulku, paní Alicí Vlkovou, i o možnosti chovu menší zvěře v ohradách za útulkem na městských pozemcích a paní ředitelce se nápad líbí, vzala si jej vzala za své a teď vše připravujeme. Mohly by tam být např. slepice či jiná drůbež, kozy, ovce a výhledově třeba i větší zvířata,“ dodal starosta. Projekt by se měl realizovat v ideálním případě do konce letošního roku, přičemž financování celé částky předběžně přislíbila spol. Billa s.r.o.