Kolínská radnice má velkou šanci získat dotaci na výsadbu zeleně v Průmyslové zóně Kolín - Ovčáry. Podaná žádost do Operačního programu Životní prostředí již úspěšně prošla tzv. věcným hodnocením. "My jsme si projekt pracovně nazvali jako 'osázení svahů průmyslové zóny'. Jedná se o svahy mezi areálem TPCA a pozemkem, kde sídlí společnost Ingersoll. Jde zejména o ochranu před povětrnostními vlivy, proti smývání ornice, proti degradaci půdy a zejména také o protiprašnou a protihlukovou ochranu. V projektu je počítáno s výsadbou zhruba třiceti stromů a čtrnácti a půl tisíce keřů," uvedl místostarosta Michael Kašpar s tím, že v projektu za cca 8.000.000 Kč je počítáno nejen s výsadbou zeleně, stromů a keřů, ale rovněž s dvouletou údržbou, včetně hnojení, zalévání a případných prořezů. Z celkové částky by samotná dotace dosáhla výše až 6.500.000 Kč a spoluúčast města by činila 1.500.000 Kč.