Původní předpoklad ročních nákladů na provoz sportovní haly v Borkách za teplo, elektrickou energii a vodu byl okolo 450 000 Kč ročně. „V současné době je hala navržená tak, že je předpoklad ročních provozních nákladů méně než 250 000 Kč, takže jsme zhruba na polovině. To znamená výraznou úsporu do budoucna,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Celková projektantská cena sportovního objektu včetně vnějších úprav činí 102 000 000 Kč. Nemalá část financí na výstavbu haly připutuje z finančních dotací. Původně město uvažovalo o dotaci z Ministerstva školství ČR, která by mohla projekt podpořit v maximální možné míře 20 milionů korun, poté však rozhodlo o nízkoenergetické variantě stavby a podalo žádost o dotaci z Operačního programu Životního prostředí, kde je možné získat až 40 milionů korun. „Snížení energetické náročnosti budovy s sebou přineslo další náklady, nicméně se to výrazně vyplatí z dlouhodobého hlediska. Uvidíme samozřejmě, zda dotace vyjde. Nyní máme žádost podanou a budeme čekat na rozhodnutí,“ dodal starosta.