Vedení města Kolína, stejně jako v minulých letech, i letos pořádá poradu starostů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kolín. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 31. října od 9 hodin v Podnikatelském inkubátoru CEROP. Pozváno je celkem 69 starostů, přičemž účast už potvrdilo šedesát z nich. Tomu, že je přislíbená tak vysoká účast, přispívá i fakt, že po loňských volbách je přibližně třetina starostů nově zvolených. „Poradu pořádáme každoročně, protože si myslíme, že bychom měli, jako větší obec s rozšířenou působností, okolní starosty o aktualitách informovat, zejména proto, že nemají takový úřednický aparát jako my. Důležitá pro ně může být např. informace o novém programovacím období EU,“ uvedl kolínský starosta Michael Kašpar, který k problematice evropských dotací obdržel aktuální informace z Bruselu. Dále si mohou starostové poslechnout téma problematiky GDPR, dluhů a exekucí či informace k aktuální legislativě. „Přiblížíme i zákon o střetu zájmů či se budeme zabývat změnou v kácení dřevin atd. Na závěr bude mít slovo i vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví,“ doplnila tajemnice městského úřadu Dagmar Soukupová.