Kolínská radnice vyzývá k předložení návrhů na udělení Ceny města Kolína za rok 2016. Cena se uděluje za účelem ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření dobrého jména, jakož i k ocenění mimořádných projevů odvahy při záchraně lidských životů. Návrh může předložit občan s trvalých pobytem na území města, právnická osoba či kolektiv osob se sídlem na území města výhradně písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu kolín do 31. ledna 2017. Více informací najdete v říjnovém Zpravodaji města Kolína. pres