Předseda Klubu kolínských turistů, pětasedmdesátiletý František Vošvrda se stal držitelem Ceny města Kolína za rok 2014.  Cena je největší poctou, jakou město Kolín svým občanům odnedávna uděluje, a to obykle jako ocenění jejich celoživotního snažení. Ing. Vošvrda je v novodobé historii města teprve třetím držitelem Ceny města Kolína, minulými laureáty se stali Pavel Rajdl a Miloš Kim Houdek.  Návrhová komise letos mohla vybírat ze mnoha navržených osobností, a to i z předešlého ročníku, a její hlasování nebylo jednotné. František Vošvrda ovšem zvítězil naprosto zaslouženě, volbu potvrdila rada města a v pondělí 30. března i Zastupitelstvo města Kolína.  Neúnavného propagátora turistiky a vůdce turistických pochodů na cenu nenavrhl žádný jednotlivec, jak bývá obvyklé, ale hned celá skupina navrhovatelů, mezi nimiž byl i již zmíněný Pavel Rajdl. Ceremonie spojená s udělením ceny se uskuteční na kolínské radnici v pondělí 4. května. Starosta Vít Rakušan si v této souvislosti posteskl, že osobností je mnoho a cena jenom jedna. slad