Červené Pečky chtějí mít bezpečnější silnice. Podle starosty Jana Dvořáka nutí úřad městyse zabývat se dopravou rostoucí hustota vozidel projíždějících městysem s tím, že tato tendence bude v budoucnu spíše rostoucí. "V letošním roce hodláme vybudovat přechod pro chodce u autobusové zastávky ´Červené Pečky Amálka´ a zřídit dva zpomalovací semafory. Jeden hodláme instalovat na příjezdu od Kutné Hory v ulici Hořanská (dobrý povrch vozovky zde svádí k překračování povolené rychlosti). Druhý zpomalovací semafor by měl být instalován u přechodu pro chodce poblíž Úřadu městyse v ulici Dr. Dvořáka. V ulici Nad hřištěm chceme namontovat zpomalovací práh a na Bojišti zrcadlo, umožňující bezpečnější výjezd z místní komunikace na hlavní silnici," uvedl Jan Dvořák. Všechna vyjmenovaná dopravní opatření mají být realizována letos. Finanční náklady, které přesáhnou 1 milion korun, budou hrazeny z prostředků městyse. meč