V Českém Brodě se rozhodli výrazně zklidnit provoz aut v centru města. "Část Husova náměstí už tomuto požadavku odpovídá a i z hlediska historického si myslím, že je řešení správné," uvedl vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Český Brod Václav Rychtář. V podobném duchu bude řešen zbytek obou náměstí, včetně ulice Tyršovy, části ulice Suvorovovy a Krále Jiřího s tím, že vjezd do oblasti bude umožněn za účelem nákupu, vyřízení záležitostí na úřadech apod. Aby byl znemožněn průjezd, bude tato oblast převedena do dopravního režimu obytné zóny (rychlost vozidel do 20 km/hod., pohyb chodců i dětí po celé šíři vozovky apod.) tak, aby toto fungovalo skutečně jako historické centrum města. Obě náměstí se budou objíždět jednosměrnými ulicemi tak, jako se objíždí kruhový objezd. Cyklistům bude umožněna jízda oběma směry. Tyto úpravy vycházejí právě z cílů strategického plánu, který je zpracován s výhledem do roku 2022. "V tomto výhledu je také uvažováno s vybudováním spojky od křižovatky ulic Krále Jiřího a Zborovská přes areál ZZN do ulice Kolárovy. Úpravy tohoto charakteru jsou však finančně velmi náročné a získat peníze od dalších fondů (např. z Evropské unie) je velmi komplikované," zmínil dále Václav Rychtář. Intenzivně se také připravuje úprava přednádraží, včetně podchodu na Škvárovnu a řešení těchto prostorů z hlediska parkování apod. meč