Jak oznámil web www.mukolin.cz, v době od 7. července do 31. října se ve vybraných domácnostech uskuteční akademické šetření Sociologického ústavu AV ČR ve spolupráci se společnostmi Median a Sten/mark na téma Proměny české společnosti. Cílem výzkumu je získat informace o životních podmínkách a postojích českých domácností. Domy či byty byly náhodně vybrány. Dotazování proběhne osobním pohovorem se členy domácnosti. Odpovědi jsou anonymní a je vyloučeno jakkékoliv zneužití osobních informací, tvrdí obě společnosti. Poděkováním za strávený čas bude odměna dotazovaným ve výši 500 – 1.100 Kč.