Od včerejška bude v Městské knihovně v Kolíně (Husova ulice) vystavena unikátní maketa největší ručně psané knihy Codex gigas - Ďáblova bible. Knihovna letos slaví 140.  výročí od založení a součástí oslavy bude beseda uměleckého mistra knihaře Jiřího Fogla, který zde bude mít i 14. března besedu s promítáním o tom, jak výroba Codexu gigas probíhala. Codex gigas je největší rukopisná kniha (kodex) světa. Byla pravděpodobně napsána počátkem 13. století v podlažickém klášteře u Chrudimi. Bývá označována latinsko-řecky Codex gigas (v překladu „Obrovská kniha“), nebo podle výjimečného vyobrazení ďábla také jako Ďáblova bible. Záměrem autora bylo shrnout veškeré vědění do jediného díla, vytvořit jakousi „knihovnu v jediné knize“. meč