Jak je dostatečně známo, od 1. ledna nemusí pacienti platit regulační poplatky také v Oblastní nemocnici Kolín. Znamená to, že nemusí hradit ze svého 30 Kč za ošetření u lékaře, 60 Kč za každý den hospitalizace ani 90 Kč za návštěvu pohotovosti. Stejně tak nemusí platit 30 Kč za recept v nemocniční lékárně. Tato povinnost rozhodnutím hejtmana MUDr. Davida Ratha připadla Středočeskému kraji. Jeho zastupitelstvo tento krok schválilo 15. prosince loňského roku. Zpočátku kraj řešil záležitost tím, že pacient musel uzavřít tzv. darovací smlouvu. Jenže se po pár dnech praxe ukázaly problémy. Vyskytl se totiž právní názor, že v určitém případě pacient, který podepíše s nemocnicí darovací smlouvu, musí podat daňové přiznání a uhradit darovací daň. Tato nepohodlná nezbytnost se však má týkat pouze u darů převyšujících částku 3 tis. Kč. Placení daně se tedy neměly vyhnout hlavně dlouhodobě nemocní lidé upoutaní na špitální lůžko. Rovněž se ukázalo, že obě strany darovací smlouvy akt zdržuje a pro nemocnici to znamená nadbytečné papírování, které především stojí čas. Minulý týden David Rath proto nařídil ředitelům pěti krajských špitálů, tedy i té kolínské, aby zjednodušili administrativu související s hrazením regulačních poplatků za pacienty. Pokud o to pacienti výslovně nepožádají, nebude s nimi sepisována darovací smlouva. Dar může být poskytnut i na podkladě ústní dohody, stojí v dopise, jenž hejtman rozeslal šéfům nemocnic. Darovací smlouvy se nyní budou písemně stvrzovat jen s těmi pacienty, kteří o to výslovně požádají. "S ostatními se uzavře ústní dohoda o daru kraje, přičemž její uzavření se jednoduše vyznačí v dokumentaci pod zápisem o vyšetření nebo na blanketu receptu," dodal MUDr. Rath. Dodejme, že poslanci těsně před Vánocemi všechny zdravotnické poplatky zrušili. Zatím se ale platí dál - ve Středních Čechách kraj, jinde stále pacient. Poplatky se bude v lednu či únoru zabývat Senát a asi normu vrátí sněmovně. ODS pak chce vyjednat kompromis. Pokud by Senát zákon o zrušení poplatků schválil a podepsal ho prezident, lidé by přestali poplatky v krajských nemocnicích hradit. meč, čtk

Hejtman Rath v době, kdy ještě hejtmanem nebyl. Foto - Vladimír Sládek