"Organizaci v Kolíně jsme založili po zralé úvaze a dohodě několika lidí, kterým není lhostejný stav Kolína, Čáslavi a jeho okolí! Hlavním důvodem byla propagace DSSS a přiblížení politiky lidem co nejblíže a vytvoření skutečné opozice jak v Kolíně, tak Čáslavi, aby zde nemohlo vzniknout určité vakuum a dohlížet na to, aby odpovědní skládali řádné účty občanům! Aby se nemohly opakovat kauzy tipu Pekárek!" vysvětluje Petr Semerád, který je pověřený stykem s veřejností.
Kolínská organizace má v současné době od svého založení v srpnu 2010 deset členů. "Hlásí se k nám další zájemci o členství!" tvrdí Petr Semerád. Kolínská organizace například plánuje "monitorovací akce" v Zengrově ulici, kde v městských domech žijí desítky romských rodin. Více informací se dočtete v dnešním novém čísle týdeníku Kolínský Pres. meč