U příležitosti 120 let výročí narození fotografa Jaromíra Funkeho si město Kolín dovoluje pozvat na fotografickou besedu „Jaromír Funke a Kolín“, která se bude konat v úterý 4. října od 16 hodin v divadelním klubu Scapino.
Kromě besedy s významnými hosty v oboru fotografie bude možné rovněž zakoupit knihu „Jaromír Funke – Mezi konstrukcí a emocí“. Autor publikace, Antonín Dufek, jako jeden z hostů rád o knize nejen pohovoří, ale i třeba podepíše (V jednání je rovněž prodej sběratelské známky z roku 2014 „Jaromír Funke: Samota a brýle“).
Akci pořádá město Kolín pod záštitou starosty města Víta Rakušana ve spolupráci s Miloslavou Rupešovou. Vstup je zdarma.
Hosté besedy:
Miloslava Rupešová  (dcera Jaromíra Funkeho), Antonín Dufek (kurátor Moravské galerie v Brně, autor knihy Jaromír Funke – Mezi konstrukcí a emocí, Osobnost české fotografie 2010 – za dlouhodobý přínos fotografii), Vladimír Birgus (fotograf, historik fotografie, vysokoškolský profesor, vedoucí Institutu tvůrčí fotografie  na Slezské univerzitě v Opavě, Osobnost české fotografie za rok 2005 za uspořádání výstavy Česká fotografie 20. století), Jolana Havelková (zakladatelka festivalu Funkeho Kolín), Josef Moucha (fotograf, novinář, spoluzakladatel galerie Pražský dům fotografie, pedagog na Institutu tvůrčí fotografie, píše do dvouměsíčníku FOTO), Jan Mlčoch (teoretik umělecké fotografie, kurátor výstav, kurátor sbírek Uměleckoprůmyslového muzea, Osobnost české fotografie za rok 2005 za uspořádání výstavy Česká fotografie 20. století), Gabriel Fragner ( fotograf a vnuk architekta Jaroslava Fragnera), Martin Říha (kurátor dokumentace známkové tvorby, Poštovní muzeum Praha, rodinný příslušník Jaromíra Funkeho). pres