Z důvodu pokládky tichého povrchu v Polepské ulici, bude v době od 25. do 29. března uzavřena část místní komunikace v ulici Kostnická. Jde asi o 50 metrů. Za organizování, zabezpečení akce a za plnění obsahu tohoto rozhodnutí jsou odpovědní René Šimůnek (tel.: 731 601 472) a za dopravní značení Jan Rumplík (tel.: 604 234 545) a Vladimír Krejník (tel: 605 401 200). Obyvatelé bydlící a podnikající v uzavírkou dotčené lokalitě budou o uzavírce a o zajištěných objízdných trasách včas informováni. Žadatel rovněž zajistí bezproblémový svoz komunálního odpadu z uzavřené části městské komunikace a vstup do objektů v dotčené lokalitě. Po celou dobu stavebních prací bude udržována čistota zasažených komunikací. Žádný materiál nebude skladován (ukládán) na tělese pozemní komunikace ani v přilehlé zeleni. Objízdná trasa není stanovena. Provozu veřejné linkové autobusové dopravy se uzavírka nedotkne.

"Město Kolín se se s Krajskou správou a údržbou silnic dohodlo na položení tzv. tichého asfaltu v Polepské ulici, kde jsme pro důraznou argumentaci v zájmu našich občanů sledovali překračování hygienických limitů hluku. V letošním roce zástupce vlastníka pouze dokončuje položení tohoto asfaltu až k obrubě chodníku. Samozřejmě, že tuto technoligii by si zasloužily další lokality, například některé úseky v Ovčárecké ulici, ale je zřejmé, že se kraj potýká s nedostatkem finančních prostředků na potřebné projekty. Cenu za letošní požadovanou ´dodělávku´ neznáme. My samozřejmě budeme pokračovat, napsal v písemné odpovědi na náš dotaz místostarosta Tomáš Růžička. meč