V Plaňanech na náměstí ve čtvrtek slavnostně odhalí sochu sv. Jana Nepomuckého. Úsilí o její navrácení z Kolína, kde stávala před chrámem sv. Bartoloměje, začal starosta Plaňan Martin Charvát vyvíjet v roce 2006. V té době ještě netušil, co budou následující roky obnášet a jak dlouho bude trvat, než bude vše připraveno na návrat světce. Finanční prostředky poskytly Středočeský kraj, grantový program TPCA Partnerství pro Kolínsko a městys Plaňany. Celého záměru vybudování okolí sochy se chopilo občanské sdružení Plaňanští zvoníci. Zvoníci se rozhodli dále podpořit instalaci sochy a dokončení parkové úpravy zeleně kolem ní.  Rovněž zpracovali projekt pro grantové řízení a podali jej. Původní stav sochy i podstavce byl havarijní, na řadě míst soklu chyběla profilace, byla poškozena původní modelace sochy, ze svatozáře zbylo jen torzo a tři andělé chyběli úplně. To vše je dnes minulost. Záchrana a přemístění vyšly na více jak 1 milion korun. Zevrubný text přinese zítřejší nové vydání týdeníku Kolínský Pres. meč

Socha sv. Jana Nepomuckého v dočasném azylu u kolínského chrámu sv. Bartoloměje. Foto - Roman Šulc