Částku 68 tisíc korun nainvestuje město Kolín spolu se státem a hlavně daňovými poplatníky do mezd domovníků v Zengrově ulici. Cílem je udržet v lokalitě obydlené Romy pořádek. Domovník bude placen za nadstandardní výkony. K jeho úkolům bude patřit udržování pořádku v domě, dohled nad obyvateli, bude mít na starost majetek a jeho hlídání, bude v kontaktu s Městskou policií. "Ano, v lokalitě Zengrovy ulice budou působit domovníci placení z dotace Ministerstva vnitra ČR (30 tisíc korun) a z rozpočtu města Kolín (38 tisíc korun)," potvrdila mluvčí kolínské radnice a asistentka starosty Jiřina Holubová. Domovníci budou celkem čtyři. "Dále počítáme s místem vytvoření koordinátora, který se bude podílet na kontrolní činnosti. Domovníci budou zaměstnáni formou dohody o provedení práce, předpokládaný rozsah činnosti za měsíc je 20 hodin. Můžeme skutečně potvrdit, že práce domovníků se osvědčila. Fungují například jako prostředníci mezi obyvateli lokality a zástupci města Kolín, respektive poskytovateli sociálních služeb. Díky jejich preventivní činnosti se zvyšuje bezpečnost v lokalitě, snaží se usměrňovat sousedské vztahy, dohlíží také na stav obecního majetku. V tomto projektu počítáme s výraznějším zapojením domovníků do místních komunitních aktivit," upřesnila Jiřina Holubová. meč, slad