Pokud návrh Rady Středočeského kraje potvrdí i krajští zastupitelé, kolínská protialkoholní záchytná stanice letos obdrží od kraje účelovou dotaci ve výši jednoho miliónu korun, loni dotace činila 750 tis. korun. A navíc, ze sedmnácti oslovených obcí z kolínského, kutnohorského a nymburského regionu - pro než je kolínská záchytka určena - přispěla pouze jediná, a to částkou 15 tis. korun. O zbytek se jako vždy musel (a bude muset) postarat Kolín, přičemž celkový rozpočet na provoz záchytné stanice v loňském i letošním roce dosahuje výše 1 mil. 200 tis. korun.

Služeb záchytné stanice v roce 2004 využilo celkem 190 klientů, z toho: 1 muž a 1 žena (do 18 let), 56 mužů a 0 žen (18 - 30 let), 121 mužů a 4 ženy (30 - 60 let), 7 mužů a 0 žen (nad 60 let). Nejplodnějším měsícem byl leden s 21 zadrženými, naopak nejslabším měsícem byl s 11 zadrženými listopad. Z pohledu trvalého bydliště měl nejvíce neukázněných konzumentů alkoholu Kolín (44), následován Kutnou Horou (11), o třetí příčku se dělí Poděbrady, Nymburk, Libice nad Cidlinou a Plaňany (všechny obce po 7). Z jednotlivých dovozců byla nejpilnější Policie ČR Kolín (49), následována kolínskou nemocnicí, potažmo záchrannou službou (29), další místa obsadily Policie ČR Poděbrady (24), Městská policie Kolín (18), Policie ČR Kutná Hora (15) a Policie ČR Pečky (14). Ostatní dovozci se postarali od 1 do 3 klientů.
kop