Třetí ročník závodů dračích lodí o pohár starosty města Kolína se má konat na Labi u Kmochova ostrova 12. září od 10 do 17 hodin. Startovné k závodu, jenž je vypsán na trať dlouhou 200 metrů, je 10 tis. Kč za posádku (v částce je 1 hodina tréninku, startovné, 20 občerstvení, prezentace firmy). Na základě přihlášky obdrží plátce zálohovou fakturu na zaplacení startovného, kterou je nutné uhradit do 9. září převodem na číslo účtu 500594319/0800. Jedno družstvo má nejvíce 20 pádlujících + 2 náhradníky (doporučeno). Pořadatel poskytuje kormidelníka (povinně) a bubeníka (je možné mít vlastního). Každá posádka absolvuje 2 rozjížďky a jednu jízdu o konečné pořadí. meč