Senátorem ve volebním obvodu číslo 42 zahrnující obvod Kolínsko, část Nymburska a díl Prahy-východ se stala Emilie Třísková z České strany sociálně demokratické. Ziskem 56,24 procenta všech platných hlasů voličů porazila MIlana Raka z Občanské demokratické strany, kterému dalo hlas 43,75 procenta voličů. Ve zmíněném obvodu přišlo k volebním urnám ve 2. kole 15,17 procenta oprávněných voličů. V kole prvním volilo 39,59 procenta voličů.

Podle Wikipedie je Emilie Třísková (* 14. srpna 1962) česká politička a pracovnice v oblasti sociálních služeb, od roku 2012 zastupitelka Středočeského kraje, od roku 2002 zastupitelka města Poděbrady (v letech 2007 až 2010 místostarostka města), členka ČSSD. Vystudovala střední odbornou školu s maturitou. Následně pokračovala v postgraduálním studiu v oblasti domácí zdravotní péče, konkrétně geriatrie v Brně. V roce 1981 začala pracovat jako zdravotní sestra, byla zaměstnaná v několika zdravotnických a sociálních zařízeních (mimo jiné jako vrchní sestra v pečovatelské službě či později jako ředitelka pečovatelské služby okresu Nymburk). Je ředitelkou obecně prospěšné společnosti Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady. Angažuje se v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR (sociální oblast, zdravotní oblast – terénní sociální a zdravotní služby). V roce 2005 obdržela Zvláštní ocenění za mimořádný přínos v oboru gerontologie, v roce 2011 jí pak byla udělena Cena sympatie, která je předávána v rámci Ceny kvality v sociálních službách. Obdržel rovněž „Křišťálový štít“ města Poděbrady za dlouholetou a obětavou práci v sociální oblasti. Emilie Třísková je vdaná a má dvě děti, žije v Poděbradech. meč