Územní pracoviště v Kolíně a Českém Brodě Finančního úřadu pro Středočeský kraj informují daňové poplatníky, kteří budou za rok 2012 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informačních telefonních linkách Územního pracoviště v Kolíně na telefonních číslech 321 742 221, 321 742 240 a 321 742 292, v Českém Brodě na telefonním čísle 321 613 302 nebo Finančního úřadu pro Středočeský kraj na telefonním čísle 234 009 219. Informační linky jsou v provozu do 2. dubna vždy v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 a 14.30 hodin a v pátek od 8 do 13.30 hodin. Dále Územní pracoviště v Kolíně i Českém Brodě od 25. do 29. března a navrch 2. dubna rozšiřují pro výběr daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob úřední hodiny do 18 hodin. V sobotu 30. března bude pouze na Územním pracovišti v Kolíně otevřeno mezi 8. a 12. hodinou. Pokladny územních pracovišť budou otevřeny od 25. do 29. března a navíc 2. dubna v době od 8 do 11.30 hodin a od 12.30 do 15.30 hodin. meč