Kolínská Společnost Václava Morávka obdržela od akciové společnosti Metrostav finanční dar účelově určený na pořízení pamětní desky generála Antonína Pavlíka. Odhalena by měla být na budově Okresního soudu 8. května. "V roce 2008 jsme to veřejně přislíbili. Budu dělat vše proto, aby tato deska byla k uvedenému datu odhalena," řekl předseda zmíněné společnosti Pavel Pobříslo. Jak ale záhy dodal, k realizaci myšlenky je však ještě dlouhá cesta. "Peníze od Metrostavu jsou sice skvělé, ale zdaleka nedostačují pokrýt všechny náklady s pamětní deskou a souvisejícími věcmi spojené. Další musíme (musím) shánět," podotkl Pavel Pobříslo.
 
 Generál Antonín Pavlík se narodil 6. července 1888 v Lovčicích u Čáslavi a zahynul 13. června 1943 v Kolíně. Patří k tvůrcům Československé útočné vozby. Z jeho životopisu vybíráme: v červenci 1934 velel 24. pěší brigádě, v září 1935 pak Brigádě útočné vozby. Od ledna 1936 byl jmenován do generálské hodnosti. Od října 1937 nastoupil do funkce zástupce velitele 13. pěší divize, které pak od července do září 1938 velel. Na podzim 1938 velel 34. hraniční oblasti. V květnu 1939 byl penzionován a zapojil se odbojové činnosti. Působil ve funkci krajského velitele Obrany národa v Kolíně. Mezi jeho působnost patří například rozvoz zbraní, psaní do ilegálních tiskovin, předávání zpráv do zahraničí a ze zahraničí. Na jaře 1940 byl zatčen a ve letech 1941a 1942 byl uvězněn, souzen u Sondergerichtu na Pankráci a v roce 1942 propuštěn. Dne 21. května 1943 byl generál vylákán na úřad práce pod záminkou pracovního nasazení a pod cizím jménem uvězněn v Kutné Hoře. V kutnohorské věznici byl podroben mučení, které ještě zesílilo po jeho převozu na kolínské Gestapo. Zde byl připoután 7 dní bez jídla a mučením nucen k vyzrazení svých spolupracovníků. Generál Pavlík nejenže neprozradil své kolegy, ale podařilo se mu vyvléci se z pout. Při útěku byl však zastřelen kolínským gestapákem Langhamrem. meč, www.vets.estranky.cz