Město Kolín vyhlásilo výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Městská správa kin v Kolíně. Tato organizace přitom obhospodařuje jediný biograf s dvěma sály. Netýká se sezónně otevřeného letního kina na Kmochově ostrově. Předpokládaný termín nástupu je 1. srpen, případně jiný termín dle dohody. Hlavní pracovní náplní ředitele bude dramaturgie, propagace a řízení provozu kina včetně pracovníků zajišťujících pokladnu, šatnu, úklid, promítání a běžnou údržbu budovy. Práce bude zahrnovat dramaturgii filmových představení včetně alternativních a klubových filmových nabídek (např. zapojení do projektů), zajištění promítacích kopií a filmových představení, propagaci programu kina včetně administrace internetových stránek, spolupráci s dalšími kulturními a vzdělávacími organizacemi, řízení provozu kina a zajištění údržby budovy.

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky je buď poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Odbor školství, kultury a sportu, k rukám Mgr. Petra Kesnera, vedoucího odboru, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena "ředitel Městské správy kin v Kolíně - neotvírat" s uvedením jména a adresy uchazeče), podací razítko nejpozději s datem 17. července, nebo 2. osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I(obálka musí být označena "ředitel Městské správy kin v Kolíně - neotvírat" s uvedením jména a adresy uchazeče, nejpozději do 17. července do 13:30 hodin. Bližší informace poskytne Mgr. Petr Kesner, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Kolín, telefonní číslo 321 748 228. Termín konání výběrového řízení bude zaslán e-mailem.

Předchozí direktor Ivan Martinec předminulý měsíc na funkci rezignoval. Zásadním problémem bylo užívání služebního vozidla. "V rozporu s vnitřními předpisy byla evidence a další náležitosti. Pochybení byla poměrně závažná a chtěli jsme doplnit doklady. Pan ředitel chyby přiznal," vysvětlil starosta Vít Rakušan. Kontrola se týkala roku 2014. Dočasným vedením kina rada města pověřila Ondřeje Marka. Jde o zaměstnance kina, který zde pracoval v rámci účetnictví a ekonomického provozu. meč