Město Kolín vypsalo výběrové řízení na obsazení nově vzniklého pracovního místa vedoucího Odboru dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Kolín. Jde o pozici, prostřednictvím níž bude koordinovat finanční zajišťování investic, centrální evidovat prostředky města získaných z dotačních titulů, archivovat je včetně dokumentace realizovaných projektů z dotačních zdrojů, spolupracovat s poskytovatelem dotací, administrovat je a zajišťovat monitoring dodržení závazných podmínek atd. Dále bude také administrovat veřejné zakázky města podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v hodnotě nad 1 milion korun. Zaměstnavatel požaduje minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu. Přihlášku lze podat poštou nebo osobně do 19. prosince. Předpokládaný termín nástupu je 1. ledna 2015. Podrobnosti najdete na úřední desce. meč